Toeval bestaat niet, alles is geregeld in het leven
toeval, synchroniciteit, timing, raak, op jet juiste moment.

Ik geloof in synchroniciteit, toeval bestaat niet. Ik heb het in mijn leven meerdere keren gezien. Soms denk je aan iemand en dan belt degene. Ik heb een paar keer meegemaakt dat ik iemand zag en dat was perfecte timing. Dat kon ik niet zelf bedenken en de timing was op de seconde nauwkeurig. Het was net wat ik op dat moment nodig had in mijn leven om weer verder te kunnen.

Er zijn veel momenten in mijn leven waarin ik het leven overdenk. Hoe ik verder kan gaan, wat ik moet doen. Ik heb een werkgever, maar die is niet altijd even duidelijk. Hij geeft mij voor mijn gevoel niet altijd de richting die ik op mag gaan. Anders gezegd, ik vind het lastig om zelf de koers van mijn leven te bepalen. Zonder houvast of resultaat die ik mag behalen ben ik stuurloos. Het doel van mijn leven is mij inmiddels wel duidelijk. Hoewel ik altijd doelgericht ben geweest in mijn werk, vind ik het moeilijk om dit helemaal zelf vorm te geven. Toch toeval bestaat niet. Alles wat ik heb geleerd in mijn vorige leven komt als een boomerang weer terug.

Ondernemer tegen wil en dank zeg ik weleens en wil graag terug naar wat ik altijd heb gedaan. Alleen de deuren blijven dicht, echt niet heel grappig. Ik moet zelf de deur openen die bijdraagt aan het redden van de mensheid en mensenlevens. Soms heb ik het gevoel dat mijn leven er niet toe doet. Mijn leven doet ertoe, maar ik sta echt in dienst van God en het universum. Het vraagt om een geheel andere invulling. En die invulling is zo anders als ik altijd heb gekend. En ik krijg echt wel aanwijzingen die niet toevallig zijn, want toeval bestaat niet.

Ik heb dan periodes, die worden ook geregeld waarin ik diep in mijzelf kan keren. In mijn hart en uit mijn hoofd. De grootste uitdaging die ik heb, want ik ben analytisch en een denker. Ik kan ook heel rationeel zijn en als ik begin te denken, dan is het altijd anders.

Zo had ik vorige week opnieuw een paar dagen van reflectie, zo noem ik dat. Dit gaat gepaard met veel onrustige gevoelens, onderbuikgevoel, angst wat omhoog komt en diep terug gaan naar vertrouwen in God. In het goddelijke in mijzelf en het Christusbewustzijn.

Grote woorden. Maar op dat soort momenten zie ik het soms even niet meer zitten. Ik weet dan niet welke kant ik het leven op moet duwen. Dat er iets moest gebeuren dat wist ik wel, er moet toch ergens geld op de plank komen. Wensen en dromen heb ik niet. Nooit gehad ook en ik weet ook dat dit ondergeschikt is aan mijn rol hier op aarde.

Nadat ik weer een beetje bijgekomen was van al het harde werken. Dit soort dagen kost heel veel energie door tranen met tuiten te huilen en door de angst heen te gaan. En in vertrouwen te blijven en te blijven geloven in onze lieve Heer, want dat is mijn redding. Kwam ik weer een beetje bij zinnen. Ook ik wilde altijd eerst zien en dan geloven. Mijn werkgever verwacht dat ik geloof en het ga zien wat de resultaten van mijn inspanningen zijn.

’s Avonds op 5 december kreeg ik een appje van mijn dochter. Sinterklaas is langs geweest en heeft wat op je bed gelegd. Ik ging naar boven en inderdaad, broer van de goedheiligman had een pakje neergelegd. Het was een boek met de titel: “Je kunt het.” Zinvol leven met dominee Baardmans van jan Willem van der Straten. Dit boek gaat op zoek naar antwoorden. Antwoorden in de eeuwenoude verhalen van de Bijbel, maar ook in de wereld van vandaag. De verassende inzichten, aan de hand van zijn eigen leven en ervaringen beschrijft hij. Het helpt je in beweging te komen. Je kunt het! Niets is toeval, want ik heb al heel lang de kennis dat mijn leven in de bijbel staat beschreven.

Ik ben de Amos die van zijn werk is geplukt. Evenals de apostelen die allemaal een ander beroep hadden voor ze met Jezus verder gingen. Ik was als Paulus, totaal in ongeloof en ik had geen begrip voor mensen die geloofden. Ik moet zijn als Esther die haar volk redt van de dood. En ik mag zijn als Jezus die leider is van het volk. Die ze leert te geloven in God en die wonderen kan verrichten, omdat hij het goddelijke bij zich draagt. Mooi toch? Nou daar had ik een andere mening over. Ik ben het allemaal gaan beseffen, maar de twijfel was groter. De onzekerheid over mijzelf nog groter en het ongeloof was er ook nog altijd.

Op het moment dat ik mijn pakje uitpakte barste ik echt in tranen uit. Dit was zo het antwoord waar ik naar op zoek was. Toeval bestaat niet en dit was de boodschap en de bevestiging die ik nodig had en moest horen.

Ik mag beseffen dat ik veel weet en dat ik overzicht heb over het grotere geheel. Dat ik verbanden zie en kan leggen, want alles hangt met elkaar samen, is groots. Ik ben geen theoloog. Door mijn Bijbelstudie, naar de bijbel en de niet opgenomen boeken en geschriften, kreeg ik inzichten. Inzichten in de Bijbelse tijden waarin we leven die politiek gedreven zijn en uitgespeeld worden. Ik heb echt een goed beeld bij geloof in God en wat Hij voor ons mensen wil doen. Hoe ga ik dat vertellen? En durf ik dat? Ruim een jaar ben ik hierover in gevecht. En soms zet ik voorzichtige stapjes, maar schaam me er bijna voor om te vertellen. Mensen kennen mij heel anders.

Jezus is voor mij het voorbeeld van leiderschap. Jezus laat mensen zien hoe je jouw dagelijkse bezigheden en het geloof kan integreren in het leven. Dat jij de liefde kan leren kennen van God voor jou, door samen met Jezus te wandelen in je leven. En mijn opvatting over leiderschap past in het beeld van Jezus. Ongewild krijg je volgers, maar ook Jezus wilde dat niet. Hij gaf mensen inzichten om daar zelf mee aan de slag te gaan, alleen mensen willen een leider. Het risico aan leider zijn is dat je volgers krijgt. Volgers die verwachtingen gaan creëren en daar kan jij als leider nooit aan voldoen. Dat is ook wat je bij Jezus en de apostelen zag gebeuren. Voor mij is dit geen toeval.

Wat betekent dit nu voor mensen? Voor iedereen geldt dat je mag geloven en je gaat het zien, wees onbaatzuchtig, onbevooroordeeld. Treed anderen tegemoet met eerlijkheid en liefde, zonder verwachtingen en wees trouw en betrouwbaar. Als je zegt wat je doet en dan doe je wat je zegt dan ben je al zover. Wees rechtvaardig en behandel iedereen zoals jij behandeld wilt worden. Ik ken mensen die van nature zo zijn en toch niet in God geloven. Ze belichamen wel het goddelijke in zichzelf, want dat is ook wat belangrijk is.

U mag gaan geloven, hoe gek dat ook klinkt. Ik vertel u geen sprookjes, maar de dingen die gebeuren in mijn leven en zoals ik het beleef. Meerdere mensen die ik heb ontmoet vroegen mij, zonder dat ik iets had verteld; ben jij door God gezonden? Daar heb ik wel even over na moeten denken voor ik daarop kon antwoorden. Ook dat had ik nodig, want toeval bestaat niet.

Dit boek kwam op exact het juiste moment. Volmondig ja, ik ben door God naar deze aarde gezonden. Mensen te vertellen over zijn plan en redding van de mensheid. Dit heeft hij al gedaan door het sturen van zijn enige zoon en het offeren van Jezus voor ons mensen. Dit zal hij nogmaals doen door mensen uit het slavernij systeem te redden. Velen geloven dit niet of nauwelijks, maar zijn plan is het grote ontwaken van de mensheid. Het is het verhaal van de redding van de Israeliten uit de slavernij van Egypte. Dit is ook ons verhaal in deze tijd. Hoe erg het ook lijkt op de aarde, wij mensen gaan het redden. Wij zullen zien en kunnen geloven in onze schepper en redder. Echt voor mij is het echt: toeval bestaat niet.