Coachen, consultancy en advies door samen het verhaal te schrijven over zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf

“Als mensen het waarom begrijpen gaan ze mee in de verandering vanuit vertrouwen in zichzelf”

De poorten openen in jou zelf, tussen mensen, in samenwerking en in- en tussen organisaties. Vanuit zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf schrijven wij het verhaal. Het verhaal kan individueel zijn, in samenwerking of als organisatie(s). Weten wie je bent en waar je voor staat geeft richting.
De kern van zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf betekent over je eigen schaduw heen te stappen, door de angst heen te gaan. Keuzes maken die van betekenis zijn om stevig in het leven te staan.

In deze tijd waarin verandering de enige constante is, help ik individuen, teams en organisaties om deze transformatie te maken. Door een programmatische aanpak op zelfbewustzijn, leiderschap en keuzes, adoptie van verandering en omgaan met onzekerheden coach ik mensen. Als consultant help ik teams en organisaties samen te werken en de abstracte wereld te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Door inhoud te verbinden met strategie en organisatie en vice versa en binnen de mogelijkheden van de financiële kaders.

Door te vertellen over mijn verhaal van transformatie en uit de schaduwen van angst te komen door geloof, hoop en vertrouwen, wil ik mensen inspireren en hoop geven dat alles mogelijk is. 

Inspireren door te vertellen, schrijven, coachen en adviseren.

Inspiratio Lux richt zich op het ontwikkelen van leiderschap, zelfbewustzijn, vertrouwen en verbinding die de verandering van tijdperk vraagt. Inspiratio Lux staat voor het verbinden met jezelf, verbinden van jezelf met anderen en de wijze waarop dat gefaciliteerd en georganiseerd kan worden.

Als mensen het waarom begrijpen gaan ze mee in de verandering vanuit vertrouwen in zichzelf en in anderen

Inspiratie en motivatie

Inspirator en storyteller over de kern van ons bestaan, zelfbewustzijn en leiderschap over jezelf. 

Openen van poorten 

Verbinden van (onzichtbare) werelden en  expert in het vertalen van abstract naar de dagelijkse realiteit.

Eigenzinnig en anders doen

Zelfbewust, authentiek en leiderschap. Handelen vanuit vertrouwen, geloof en hoop.  

Kernwaarden

Alles is met elkaar verbonden

Wil je vooruit sta dan even stil.

Jij bent de verandering, deze begint bij jezelf, vanuit je hart op weg naar vrijheid in jezelf om samen te kunnen doen.

Vriendelijkheid

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Kernwaarden

Alles is met elkaar verbonden

Wil je vooruit sta dan even stil.

Jij bent de verandering, deze begint bij jezelf, vanuit je hart op weg naar vrijheid in jezelf om samen te kunnen doen.

Vriendelijkheid

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Diensten

Verandering komt met vertrouwen

Welke vragen er ook leven, deze zijn vaak te herleiden naar het zelfbewustzijn en hoe kan er een strategie worden ontworpen, om anders te durven doen. Als spreker en schrijver over zelfbewustzijn & leiderschap in transitie en transformatie in het veranderende tijdperk waarin we ons bevinden.

Samen schrijven we het verhaal in het nu en waar je naar toe wilt. Of dat nu als individu is in zijn/haar ontwikkeling en zelfbewustzijn of om als team/groep te kunnen en willen samen werken én samenwerken of de weg die een organisatie/bedrijf heeft te gaan in het veranderde zorglandschap en in de maatschappij.

Lezingen

Ik geef lezingen over leiderschap, zelfbewustzijn en de weg van transformatie. Inspireren door de betekenis aan mijn verhaal te geven zodat mensen begrijpen wat er in de maatschappij en om ons heen op aarde gebeurd.

Readingen

Ik geef readingen en help je met het beantwoorden van jouw vragen. Samen met het universum mag ik jouw inzichten geven. Mijn ervaring is dat jij zelf je antwoorden vindt en dat het gaat over zelfbewustzijn, spirituele ontwikkeling en keuzes maken. Soms kan even sparren en je vragen delen al heel verhelderend zijn. 

Coaching & Begeleiding

Ik geef coaching en begeleiding aan individuele mensen, jong en oud en teams.

Voor jong en oud begeleid ik mensen met diepgaande en praktische coaching & begeleiding.  Ondersteunen van mensen bij hun ontwikkelen van het zelfbewustzijn,  (complexe) levensvragen en jongeren die op zoek zijn naar de waarheid. Zo binnen, zo buiten en zo boven, zo beneden. Alles weerspiegelt zich en we zijn veel meer dan we denken. Je kunt alleen jezelf redden van deze wereld. 

Ik geef team coaching & begeleiding om dit zelfbewustzijn te vergroten en leiderschap te kunnen nemen over jezelf. Ik werk vanuit de driehoek van invloed op jouw huidige leven. Jij leert jouw drijfveren kennen en die van anderen om dat te kunnen integreren in het samen werken én samenwerken 

Consultancy

Gesprekspartner van bestuur, directie en management in gezondheidszorgorganisaties. Voor interne en externe samenwerking adviseer ik op gebied van zorginhoud, HRM en bedrijfsstrategie.  
Kern is zelfbewust en leiderschap. Vanuit inhoud gedreven heldere strategie ontwerpen en het organiseren daarvan. Door anders te denken en anders te doen.

Thema

Zelfbewustzijn en leiderschap

Thema’s zijn gerelateerd aan zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf in de huidige tijd van transitie en veranderingen.

Niets wordt ooit meer zoals het was en ik neem jullie mee in de onderwerpen die belangrijk zijn voor het NU. Voor jouw ontwikkeling om mee te gaan met de stroom die het leven van je vraagt.

Reviews

De ervaringen van mensen met wie ik heb gewerkt

Anoniem

Aletta is een vriendelijke, toegankelijke en betrokken dame. Tijdens onze
eerste ontmoeting weet ik nog dat ik dacht: "Yes, iemand die snapt waar ze
het over heeft". Aletta weet welke resultaten gehaald mogen (moeten) worden
maar heeft daarbij aandacht voor de individu. Aletta ziet wat de mensen die
het resultaat moeten halen nodig hebben en past zich daar op aan. Aletta
geeft vertrouwen en haar eerlijke en oprechte interesse maken dat je bij
haar en van haar kan leren.

Aletta kwam voor mij op het juiste moment letterlijk binnengestapt in mijn winkel. Ik had vragen over mijn toekomst en de keuzes die ik wilde maken.

Aletta gaf de antwoorden op alle vragen die ik het universum had gesteld. Ik heb met een gerust hart mijn nieuwe weg ingeslagen.

Al weet ik dat Aletta niet voor niets op mijn pad kwam, het verliep heel natuurlijk. Zij werd letterlijk naar mij toe gestuurd.

Name Goes Here

Video’s

Bekijk hier mijn video’s

Artikelen

Inspireren en te motiveren door aan te zetten tot kritische reflectie

Mijn schrijven is bedoeld om te inspireren en te motiveren door aan te zetten tot kritische reflectie over de actuele thema’s in de gezondheidszorg en in de maatschappij in verbinding met zelfbewustzijn en leiderschap in een veranderende wereld.