Inspireren door te vertellen, schrijven, coachen en adviseren

De poorten openen tussen verschillende werelden, mensen, in organisaties en in jou zelf. Zelfbewustzijn, leiderschap nemen over jezelf en samen is de rode draad van mijn verhaal.

Door te vertellen, schrijven, coachen en als consultant help ik mensen, jong en oud, teams en organisaties  geloof, hoop en vertrouwen te geven en uit de angst te stappen. 

Ik wil inspireren door mijn persoonlijke verhaal en ervaringen van transformatie naar zelfbewustzijn te vertellen. Er is in deze veranderende tijd en in de  maatschappij geen vanzelfsprekendheid meer. Waarom gebeurt dit en met welke reden? Er is  onzekerheid over het bestaan en mensen worden geconfronteerd met diverse levensvragen. Door het verbinden van hoofd, hart en ziel en het goddelijke in jezelf geef ik betekenis aan zelfbewustzijn en leiderschap, samenwerken en samen werken. 

Door mijn ervaringen te delen vermenigvuldigt zich deze boodschap. Inspiratio Lux staat voor het verbinden, vertrouwen en het eerlijke verhaal.

Als mensen het waarom begrijpen gaan ze mee in de verandering vanuit vertrouwen in zichzelf.

Inspireren door te vertellen, schrijven, coachen en adviseren.

Inspiratio Lux richt zich op het ontwikkelen van leiderschap, zelfbewustzijn, vertrouwen en verbinding die de verandering van tijdperk vraagt. Inspiratio Lux staat voor het verbinden met jezelf, verbinden van jezelf met anderen en de wijze waarop dat gefaciliteerd en georganiseerd kan worden.

Als mensen het waarom begrijpen gaan ze mee in de verandering vanuit vertrouwen in zichzelf en in anderen

Inspiratie en motivatie

Inspirator en storyteller over de kern van ons bestaan, zelfbewustzijn en leiderschap over jezelf. 

Openen van poorten 

Verbinden van (onzichtbare) werelden en  expert in het vertalen van abstract naar de dagelijkse realiteit.

Eigenzinnig en anders doen

Zelfbewust, authentiek en leiderschap. Handelen vanuit vertrouwen, geloof en hoop.  

Kernwaarden

Alles is met elkaar verbonden

Wil je vooruit sta dan even stil.

Jij bent de verandering, deze begint bij jezelf, vanuit je hart op weg naar vrijheid in jezelf om samen te kunnen doen.

Vriendelijkheid

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Kernwaarden

Alles is met elkaar verbonden

Wil je vooruit sta dan even stil.

Jij bent de verandering, deze begint bij jezelf, vanuit je hart op weg naar vrijheid in jezelf om samen te kunnen doen.

Vriendelijkheid

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Diensten

Verandering komt met vertrouwen

Welke vragen er ook leven, deze zijn vaak te herleiden naar het zelfbewustzijn en hoe kan er een strategie worden ontworpen, om anders te durven doen. Storyteller en schrijver over zelfbewustzijn & leiderschap in transitie en transformatie in het veranderende tijdperk waarin we ons bevinden.

Samen schrijven we het verhaal in het nu en waar je naar toe wilt. Of dat nu als individu is in zijn/haar ontwikkeling en zelfbewustzijn of om als team/groep te kunnen en willen samen werken én samenwerken of de weg die een organisatie/bedrijf heeft te gaan in het veranderde zorglandschap en in de maatschappij.

Lezingen

Ik geef lezingen over leiderschap, zelfbewustzijn en de weg van transformatie. Inspireren door de betekenis aan mijn verhaal te geven zodat mensen begrijpen wat er in de maatschappij en om ons heen op aarde gebeurd.

Workshops

Ik organiseer workshops om jou zelf je verhaal te laten schrijven en samen praktisch aan de slag te gaan hoe te transformeren naar zelf bewustzijn en leiderschap, uit de angst te komen en in vertrouwen te blijven en mee te bewegen in de verandering van tijdperk.

Coaching & Begeleiding

Ik geef coaching en begeleiding aan individuele mensen, jong en oud en teams.

Voor jong en oud begeleid ik mensen met diepgaande en praktische coaching & begeleiding.  Ondersteunen van mensen bij hun ontwikkelen van het zelfbewustzijn,  (complexe) levensvragen en jongeren die op zoek zijn naar de waarheid. Zo binnen, zo buiten en zo boven, zo beneden. Alles weerspiegelt zich en we zijn veel meer dan we denken. Je kunt alleen jezelf redden van deze wereld. 

Ik geef team coaching & begeleiding om dit zelfbewustzijn te vergroten en leiderschap te kunnen nemen over jezelf. Ik werk vanuit de driehoek van invloed op jouw huidige leven. Jij leert jouw drijfveren kennen en die van anderen om dat te kunnen integreren in het samen werken én samenwerken 

Consultancy

Gesprekspartner van bestuur, directie en management in gezondheidszorgorganisaties. Voor interne en externe samenwerking adviseer ik op gebied van zorginhoud, HRM en bedrijfsstrategie.  
Kern is zelfbewust en leiderschap. Vanuit inhoud gedreven heldere strategie ontwerpen en het organiseren daarvan. Door anders te denken en anders te doen.

Thema

Zelfbewustzijn en leiderschap

Thema’s zijn gerelateerd aan zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf in de huidige tijd van transitie en veranderingen.

Niets wordt ooit meer zoals het was en ik neem jullie mee in de onderwerpen die belangrijk zijn voor het NU. Voor jouw ontwikkeling om mee te gaan met de stroom die het leven van je vraagt.

Reviews

De ervaringen van mensen met wie ik heb gewerkt

Anoniem

Aletta is een vriendelijke, toegankelijke en betrokken dame. Tijdens onze
eerste ontmoeting weet ik nog dat ik dacht: "Yes, iemand die snapt waar ze
het over heeft". Aletta weet welke resultaten gehaald mogen (moeten) worden
maar heeft daarbij aandacht voor de individu. Aletta ziet wat de mensen die
het resultaat moeten halen nodig hebben en past zich daar op aan. Aletta
geeft vertrouwen en haar eerlijke en oprechte interesse maken dat je bij
haar en van haar kan leren.

Video’s

Bekijk hier mijn video’s

Artikelen

Inspireren en te motiveren door aan te zetten tot kritische reflectie

Mijn schrijven is bedoeld om te inspireren en te motiveren door aan te zetten tot kritische reflectie over de actuele thema’s in de gezondheidszorg en in de maatschappij in verbinding met zelfbewustzijn en leiderschap in een veranderende wereld.