Laten we een afspraak maken

Aletta is een vriendelijke, toegankelijke en betrokken dame. Tijdens onze
eerste ontmoeting weet ik nog dat ik dacht: "Yes, iemand die snapt waar ze
het over heeft". Aletta weet welke resultaten gehaald mogen (moeten) worden
maar heeft daarbij aandacht voor de individu. Aletta ziet wat de mensen die
het resultaat moeten halen nodig hebben en past zich daar op aan. Aletta
geeft vertrouwen en haar eerlijke en oprechte interesse maken dat je bij
haar en van haar kan leren.

Telefoon

Locatie

Havezathenlaan 87, Roden