Ik begeleid trajecten in gezondheidszorg

Als consultant open ik poorten en verbind ik mensen, visie, bedrijfsstrategie en organisatie en tussen organisaties in de gezondheidszorg. Door anders denken, anders doen en adoptie te creeeren van innovaties door in bestaande processen te verankeren. Noodzakelijk door de (financiele- en personele) druk die voelbaar is in de gezondheidszorg. 

Gesprekspartner van bestuur, directie en management in gezondheidszorgorganisaties. Expert in Zorg, HRM en bedrijfskundige processen en organisatie.  

Vanuit de kern van leiderschap, zelfbewustzijn en het bestaansrecht, samenwerken en samen werken door samen denken en doen, inspireer en motiveer ik mensen. 

Sterk in verbinden en het schakelen tussen tactisch-  strategisch niveau en praktijk. Ik heb direct over- en inzicht en ben zeer analytisch ingesteld.
Altijd door inhoud gedreven adviseer en ontwerp ik een heldere bedrijfsstrategie of samenwerking en hoe dit te organiseren. 

Navigeren in het veranderende zorglandschap door strategieontwikkeling en storytelling

Gezondheidsorganisaties op weg te helpen door bedrijfskundig advies in combinatie met inhoudelijke expertise van zorg in een snel veranderend zorglandschap en veranderende maatschappij. Waarbij de opgaven groot zijn, de financiële druk fors en de kwaliteit onder druk staat, mede ten gevolge van minder beschikbaar personeel. Samenwerken is essentieel of dat nu intern is of met andere partijen.

Van inhoud komen tot strategie en organisatie en het vertalen van strategie naar inhoud is mijn kracht, waarbij storytelling belangrijk is voor de gewenste veranderingen en het adopteren ervan.