Spiritualiteit is modern, God is ouderwets
https://inspiratiolux.nl/blog/

Waarom mensen het wel over spiritualiteit willen praten, maar niet over God en het goddelijke spreken.

Tijdens mijn ontdekkingsreis en onderzoek naar spiritualiteit en zelfbewustzijn, het leven en het bestaansrecht van de mens kwam ik uit bij de bijbel en de niet opgenomen geschriften.

Door mijn levenservaringen met het goddelijke, ben ik echt veranderd. Ik was daar heel enthousiast over en vooral dankbaar. Het staat feitelijk beschreven in de bijbel én de geschriften die niet opgenomen zijn in de bijbel. Elke dag leer ik dat mijn vertrouwen, geloof en hoop in Hem steeds dieper kan gaan en mijn spiritualiteit toeneemt. En wat er gebeurt in mijn leven is echt nauwelijks te bevatten. Mijn leven wordt echt geregeld en daar staat tegenover dat ik 24/7 in dienst ben van het goddelijke, wat voor mij staat als de bron, het universum. God is voor mij een Vader, een immense energie die alles ziet.

Je mag gaan geloven en dan zien in plaats van eerst zien en dan geloven, want zo werkt het en niet andersom. Ik heb door spiritualiteit het goddelijke in mijzelf gevonden en ik herken zoveel van wat er nu gebeurt in de wereld dat is voorzegt in de bijbel, dat ik enthousiast begon te vertellen, alleen…. .

Dat wordt echt niet gewaardeerd, men wil nog wel geloven dat God liefde is, maar dat jij als mens daar wat mee zou kunnen of mogen, dat is een brug te ver, want dan moet je naar de kerk. Nee! Jij hebt het goddelijke al in je bij je geboorte. Daarom spreekt God ook van vader-kind en de belangrijke relatie daartussen. Gelovigen of niet-gelovigen, weinigen spreken over het goddelijke of buiten de kerk over God en Jezus.

Begin ik over spiritualiteit dan wordt iedereen razend enthousiast, want ja dat is waar we naar toe mogen, de nieuwe wereld en iedereen is positief en oh, oh, dat universum hé, met al zijn engelen, opgestegen meesters en aartsengelen. Spiritueel zijn is zo mooi en prachtig allemaal en we aanbidden wie we willen en waar we ons het beste bij voelen. We offeren en leggen altaren aan. Dat is het fijne van God, Hij wil dat je alleen Hem liefhebt, aanbidt en vreest, wat betekent dat je zijn gezag respecteert. Je hoeft niet te offeren of altaren aan te leggen. Draag God in je hart, dat is belangrijk.

Wat mij opvalt is dat velen denken dat de ‘nieuwe’ wereld eraan komt, dat we ons leven doorleven, maar dan in de verbeterde vorm en vooral samen. Halleluja! Ik geloof ook dat het vrederijk komt, alleen niet zoals de spirituele wereld aangeeft. En eerlijk, dat samen levert mij de grootste kriebels op. Ik ben nogal op mijzelf en dat vind ik erg fijn. Wat ik ook graag wil weten is wie dan de nieuwe wereld ‘maakt’? Concreet krijg ik geen antwoord uit de spirituele beweging. Echter de Bijbel verteld ons het werkelijke verhaal en komt overeen met wat spiritualiteit is en de beweging verteld.

God is de Bron voor mij die de kracht en macht heeft om de wereld te veranderen en Hij heeft een Plan. Hij geeft ons de kans om te vergeven en diep naar onszelf te kijken. Zelfbewustzijn, dit klinkt ‘aards’ en ís begrijpelijker voor mensen die niet de hele dag in de chakra’s zitten. Jezelf leren kennen is een belangrijk proces, maar willen wij met elkaar de komende jaren redden naar de nieuwe aarde dan is vergeving van jouw ‘zonden’ en het zuiveren van jouw geweten toch echt de enige redding. En zonden klinken heel zwaar en dat kunnen ze ook zijn, maar een van de beschrijvingen uit het evangelie van Maria Magdalena is dat wij de kans krijgen om onszelf diep in de ogen te kijken voor het feit dat we ver, heel ver weg zijn gedreven van wie we in de kern zijn en wat we allemaal hebben gedaan (zonden). We zijn in de kluwen geraakt van de Wet van Oorzaak en Gevolg. Iedere oorzaak van handelen heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Iedereen krijgt die kans, niemand uitgezonderd.

En heel veel tijd hebben we niet meer. We bevinden ons op dit moment in een overgangsperiode waarin de waarheid over ons bestaan en leven naar boven gaat komen. Het is een rauwe en onvoorstelbare realiteit die we krijgen voorgespiegeld waarin we terecht zijn gekomen, al ons hele leven. En God, laat zich de komende drie-en-een-half jaar zien. In deze tijd gaan wij mensen zien en ervaren wat God voor ons wil doen. De hemel op aarde brengen, hij stelt daarmee de voorzeggingen, beschreven in o.a. het boek Openbaring, uit gedurende deze periode. En wij mensen zijn aan zet om te gaan leven waarvoor het leven is bedoeld. En het geloof terug te vinden in het goddelijke, opdat wij kunnen geven.

De echte boodschap is wel dat……. We er nog lang niet zijn, het spel is nog niet ten einde. Het duister wordt een dodelijke wond toegebracht, ook dat staat voorzegt in het boek Openbaring. De Satan wordt opnieuw wordt losgelaten, ook al lijkt het spel van het duister op aarde over. Maak jezelf niet blij met een dode mus en leun niet achterover, want er is werk aan de winkel! Voor jezelf, want alleen jij kan jezelf redden door leiderschap te nemen over jezelf. Te werken aan dat zelfbewustzijn dat inderdaad diep en rauw kan zijn, maar maak het ook niet zwaarder dan het is.

Waarom we het niet over God en het goddelijke hebben is omdat de mens vindt dat alles moet kunnen wat moet en alles moet wat kan. Iedereen mag zijn wat en wie hij wil en we zijn ver, héél ver weggedreven van wie de mens in de kern is.  Denk alleen maar positief dan ga je wel mee naar de vijfde dimensie en komt alles goed. Het is misschien zwaar aangezet, maar dat zijn de mensen zoals ik ze heb leren kennen die zich met spiritualiteit bezig houden. En ik kan daar niets mee, want de rauwe werkelijkheid is dat mensen zich vastklampen, zeker in chaotische, onzekere en angstige tijden waarin we nu leven. Uit onzekerheid zoeken naar houvast, omdat het mooi klinkt, hip is en een hype, modern. Mensen vinden het niet fijn om de werkelijkheid onder ogen te zien en kritisch naar zichzelf kijken. En dat is waarom de spirituele beweging gevaarlijk kan zijn.

God houdt mensen geen worst voor, maar zegt waar het op staat, zoals Hij verwoord in de Bijbel. Hij is rechtvaardig en betrouwbaar. God zegt wat Hij doet en God doet wat Hij zegt. En ik hoor veel mensen zeggen:” maar als er toch een God was, dan hielp hij ons toch met alles wat wij graag willen en nodig hebben?” Gods liefde voor alle mensen, zijn kinderen, wil hij graag laten zien, maar wij zijn zo ver van het geloof afgedreven, van God weggegaan dat wij mensen nauwelijks beseffen wat God voor ons wél heeft gedaan. Dat zit niet in geld, rijkdom, groot huis, maar het zit in bescherming, welvaart en liefde. God is als een vader die zijn kinderen leert vallen en opstaan, hen vaderlijk toespreekt en grenzen aangeeft. Hij geeft je allerlei levensgebeurtenissen en situaties om ervan te leren rechtvaardig te zijn, betrouwbaar en trouw.  God heeft, omdat wij dat als mens onze eigen wil volledig zijn gaan doen, de mensen overgelaten aan de mens. En het resultaat zien we voor onze ogen afspelen. De politiek doet wat wil, zonder zich te bekommeren om de mensen.

God is niet hip, Hij is ouderwets, beweegt niet mee en men ervaart zijn gezag als hard, hartvochtig. Mensen willen medeleven en hoop op een nieuwe wereld, zonder zichzelf onder ogen te komen en hun eigen geweten te zuiveren. Dat is echt wat moet gebeuren wil jij mee naar de nieuwe wereld, het vrederijk, alleen met spiritueel te zijn kom je er niet. Ik kijk anders, God is liefde, standvastig en betrouwbaar en ook Hij wil vooruitgang. Hij beschrijft dat alleen anders en werkt altijd vanuit Zijn mensbeeld.

Die tijd komt, zo staat voorzegt in het boek Daniel. Er wordt veel over gezegd en geïnterpreteerd en velen denken dat we er al bijna zijn. Niets is minder waar, Gods plan is in werking en God wint altijd, maar is ook rechtvaardig en zal aan ieder mens vragen om te leren het goddelijke in jezelf te zoeken, te vergeven en je geweten oprecht te zuiveren. Hij doorziet alles, wees eerlijk en oprecht, rechtvaardig en betrouwbaar en doe je werken in naam van Jezus en praat met God, dat is wat Hij graag wil. Dat kan namelijk overal en altijd. Geloof in God is GEEN religie. Religie is het maken van gewoontes door te aanbidden, te offeren en in het christendom is het de gewoonte geworden om te standaard te bidden en op zondag naar de kerk. Het versje van Kort Jakje.

Ik geloof in God en praat tegen Hem, Hij verstaat mij en wijst me de weg en geeft me de informatie. De Heilige Geest is in mij gekomen en ik heb ook echt een boodschap door te geven: ”Je kan alleen jezelf redden en dat is door te praten met God, vragen om vergeving van alles in je leven waar jij van ‘weet’ dat had ik anders moeten of kunnen doen. En hoe jij kan vergeven van wat een ander jou heeft aangedaan. Kijk in de spiegel en kan jij je dan zelf recht aankijken?’ Zoek jij naar het goddelijke in jezelf? Dat is de bedoeling, zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf. Hij antwoordt altijd, het is alleen niet altijd wat jij wilt horen, maar dat wilde je ook niet altijd van je vader.

Vaak jaren later denk je aan de wijze woorden en moet je tot je schaamte bekennen dat vaders wel gelijk had. Let op tekens die je krijgt, in gesprekken met anderen, dubbele getallen, veertjes en zo kom ik terug bij het spirituele. Dit laatste klinkt veel fijner en is aaibaar. Alleen lieve mensen, spiritualiteit is niet aaibaar, het is hard, taai en kan zwaar zijn om je pad te lopen. Realiseer je dat mensen die zich voorstaan op het spiritueel zijn, hebben vaak een fors ego en willen jou hun wil opleggen, want zij weten het. En dat….. is echt niet de bedoeling, https://inspiratiolux.nl/op-zoek-naar-de-waarheid-van-ons-bestaan-is-dat-ergens-te-vinden