Geloof, liefde, hoop en vertrouwen

Het was in het weekend van Pasen dat ik wakker werd en echt boos was. Boos op het universum, boos op God. Ik wist niet meer welke kant ik op moest. Alles had ik in mijn beleving gedaan om verder te komen om de betekenis van christen zijn en geloof te begrijpen en met mijn bedrijf. Ik weet hoe God zijn werk doet evenals iedereen in het universum overigens. Ik heb mijn frustratie geuit en er was een diepe teleurstelling in mijn vertrouwen.

Ik had besloten even niets meer te doen en wat er toen gebeurde was intens. Ik stond op, had wat dagelijkse dingen gedaan en ineens was ik als verlamd en kwam de bank niet meer af. Ik voelde niet alleen mijn frustratie, maar ook die van God. Ik ging maar lezen en verder studeren, want de bijbel is een studie op zich. En het eerste wat ik onder ogen kreeg was de tekst waarin stond, heb je dan helemaal geen vertrouwen en geloof? Ik heb je al vaak genoeg laten zien dat ik je niet laat vallen. 

En dat was een echte eye opener die intens binnenkwam. Dat klopte inderdaad. Ik had al heel veel onverwachte geschenken gekregen en was in verschillende situaties op bijzondere manieren geholpen. Heel langzaam besefte ik dat ik zelf onvoldoende vertrouwen en geloof had in mijzelf, op mijzelf en mijn mogelijkheden, en op God. Ik was ook de hoop wat verloren, omdat het mij niet snel genoeg ging. Ik was de liefde eveneens even kwijt. Dat is wat vaak gebeurt bij mensen en dan vallen ze van het geloof en gaan ze hun eigen weg. Ook ik heb dat gedaan, meerdere keren, maar altijd wist ik terug te keren. Zo ook deze keer heb ik gevraagd om vergeving en mijn excuses aangeboden. Durf jezelf onder ogen te komen! Evenals je zou doen bij je vader. 

Geloof is geloven en dan zien. Ik was het even vergeten, ik wilde nu wel eens eerst zien en dan geloven. God is liefde in verschillende vormen. Deze keer liet Hij mij zien dat ik echt niet zuiver bezig was en net als een vader sprak Hij mij aan op hoe ik deed. Het ging mij door merg en been en tegelijk klopte het zo. Ik ben gaan nadenken over mijn teleurstelling en wat ik zelf kon veranderen en waar ik God voor nodig had. Ik heb even een paar dagen tijd nodig gehad om bij te komen, maar met Pasen zag ik ook het licht en was ook mijn wederopstanding.

In op reis in mijzelf en de doorreis samen met mijzelf https://inspiratiolux.nl/artikelen/ ben ik echt tot God gekomen en ben gaan begrijpen wat Jezus Christus voor ons mensen betekent. Er is ongelofelijk veel over te vertellen en dat zal ik zeker verder gaan doen.

Wat zo belangrijk is, is dat je zelfbewust wordt en leiderschap neemt over jezelf, dat je je eigen Goddelijke gaat ontdekken en de Jezus in jou. Iedereen heeft dit. Het is niet vroom en zo is het zeker niet bedoeld. Ik geloof, en ben overtuigd. Misschien leg ik het buiten mijzelf, maar de kunst is om vooral in jezelf te kijken of jij betrouwbaar bent, trouw aan jezelf, waarachtig en rechtvaardig. Dat is waar geloof in de kern om gaat. Ik ken veel mensen die niet geloven, maar wel al deze eigenschappen bezitten en er ook naar leven en handelen. Dat is wezenlijk van belang.

Ik wil graag meegeven dat geloven in God en spreken uit de naam van Jezus heel veel bevrijding kan geven en je zorgen en angst kan wegnemen. En met klem zeg ik voor iedereen in welke situatie je ook zit en hoe uitzichtloos het ook lijkt of is! Zeker in deze tijden waarin we leven. Het leven is niet meer wat het ooit was en zal ook nooit meer worden zoals het is geweest. Alle zorgen zijn niet in een keer weg, maar je geloof creëert liefde, hoop en vertrouwen. En echt hoop is een weten dat het komt, alleen de tijd vraagt geduld. Soms moet je echt ergens doorheen, maar weet je wordt geleid. Vertrouwen kan veel van je vragen, maar een ding kan ik zeggen vertrouwen blijven houden wordt rijkelijk beloont. Dat is de kern van het geloof, we zijn er echter zover van weggedreven en onze eigen wil gaan doen en God vergeten.

Waarom ik dit schrijf is omdat ik echt de ervaringen heb en op dit moment opnieuw in een situatie ben beland die uitermate bizar is waarin ik alleen op God kan vertrouwen en echt van Hem afhankelijk ben. Af en toe ben ik echt zenuwachtig van de situatie en heb ik angst, maar als ik vraag dat weg te nemen dan krijg ik opnieuw die innerlijke rust en dat weten dat het goed komt. Hoe? Daarvan heb ik geen idee, ik heb een klein glimpje mogen opvangen, maar de ervaring heeft mij geleerd dat God, onze vader, er voor ons allemaal is. Ik weet het komt goed. 

God is liefde en wat je ook hebt gedaan of hoe je je ook hebt gedragen als je dat zelf onder ogen durft te zien en je spreekt je uit dan leer jij vergeven en je vraagt om vergeving en dat is in deze tijd uitermate belangrijk. Ik wens zo dat mensen de weg naar het Goddelijke terug weten te vinden en zich blijven herinneren wie zijzelf in de kern zijn en dat het leven ons is gegeven. En dat ook als het ze goed gaat, mensen weten aan wie ze dat te danken hebben. Mijn motto is ere wie ere toekomt. Want Hij weet en ziet alles en ook wat het beste is voor jou, al zie jij dat zelf anders. En wat jij wilt en wenst is niet altijd datgene wat jij nodig hebt en voor ons denkende en rationele mensen is dat wat niet eenvoudig is.