De jeugd heeft zoveel waarde
jeugd- waarde-sterren

Hoe kijkt de jeugd naar zichzelf?

In deze blog wil ik jullie meenemen in mijn ervaring, de jeugd heeft zoveel waarde. De jongeren zijn hier niet voor niets. In de gesprekken die ik met de jeugd heb gevoerd laat ik zien hoe zij aankijken tegen leeftijdsgenoten. Al langere tijd zie ik met lede ogen aan hoe de jongeren verward en zoekende zijn. Zoekende naar zich zelf, maar vooral zoekende naar hun waarde in het leven. Er is allemachtig veel drugsgebruik, wat heel normaal schijnt te zijn, net als roken in onze tijd. Ook roken en vooral vapen is ‘gewoon’ geworden en hoort erbij.

Als je anders denkt over alcoholgebruik of je vindt dat niet lekker, dan lig je bijna direct uit de groep. Nu ben ik gezegend met jong volwassenen die heel goed hun grenzen kennen, want ja ook zij lusten wel een biertje en andere soorten. Uiteraard zijn ze wel eens onderuit gegaan, maar daardoor kennen ze hun grenzen. En ik ben daar altijd heel stellig in geweest; als je drinkt prima, maar ’s avonds een vent, ook ‘s ochtends een vent. Geen gezeik, gewoon aan het werk en als je moet overgeven, mag je het zelf opruimen. Het heeft gewerkt, want ik heb geen gezeur en ze nemen hun verantwoordelijkheid. Ik realiseer me opnieuw dat de jeugd zoveel waarde heeft.

Daarom vind ik het drugsgebruik, en met mij mijn eigen kinderen ook en hun vrienden, zeer zorgelijk. Die vertellen ook wat ze zien en hoe dat zo komt, terwijl ze vertellen wij, de jeugd heeft zoveel waarde, eeuwig zonde dat ze dat niet zien. Als je informatie wilt, ga dan in gesprek en geef je oren te luister en je ogen de kost. Kan geen onderzoek tegenop. Tijdens een feest in het dorp werd ik aangesproken door twee jongens die mij vroegen of ik wel wist hoe erg het drugsgebruik was in het uitgaanscentrum, de stad. Ja, daar had ik eerlijk al van gehoord van mijn eigen kinderen en hun vrienden. Cocaïnegebruik is normaal en de norm geworden als je uitgaat wordt open en bloot in de kroeg gedaan.

Waarom de jeugd de weg kwijt lijkt te zijn?

Ik ben daarover gaan nadenken en in gesprek gegaan met de jeugd, juist vanwege de jeugd heeft zoveel waarde, voor mij. Hoe zij dat zien was echt verrassend. Ze vertellen dat zij veel mensen om zich heen zien die het woord NEE niet kennen en de eigen grenzen niet. Je hoort er pas bij als je meegaat met de groep, of met een aantal leidende figuren. Ook zijn er jongeren die gebruiken om de werkelijkheid te bedekken.

Er is een categorie jongeren die thuis wel zo allemachtig veel problemen ondervinden, in welke zin dan ook, die zijn op zoek naar verdoving om maar niet te hoeven voelen. En dan heb je nog de kinderen die hoog sensitief en super intelligent zijn. Die weten niet wat ze met het leven moeten, want veel perspectief wordt er op dit moment niet geboden door de overheid. Jeugd die niet goed met ouders kunnen of durven praten zoeken hun heil ergens anders en dat zijn er meer dan je je kan voorstellen.

De waarheid van ons bestaan, de jeugd kent het.

Inmiddels ken ik de hele wereldgeschiedenis, de leugens, list en het bedrog over ons bestaan. In dit thema is te lezen wat de waarheid is van ons bestaan https://inspiratiolux.nl/de-waarheid-van-ons-bestaan/. En wat ons wordt voorgespiegeld gebaseerd op angst, om mensen daar maar te houden, want dan doen ze wat het narratief ons voorspiegeld. Ik weet precies waar veel informatie te vinden en wat rondgaat. Alles zal niet kloppen, maar 50% ervan bevat zeker  een kern van waarheid en ook de jeugd kent deze verhalen en hierin heeft de jeugd veel waarde.

Alles moet kunnen en alles wat kan moet?

Onze kinderen worden grootgebracht dat alles moet kunnen en alles wat kan moet. Dat is een verknipt uitgangspunt, omdat het leven niet maakbaar is en je moet leren omgaan met tegenslag, wat je weerbaar maakt. Je leert het leven kennen door te vallen en op te staan en soms met je hoofd tegen de muur te lopen. Onderzoeken laten dit ook zien en dat de weerbaarheid om tegenslagen op te vangen er onvoldoende is.

De taak als ouder(s)/ opvoeder is niet altijd makkelijk. Probeer het leuk en wat luchtig te maken. Als er maar een ding duidelijk is, dat jij als ouder altijd een voorbeeld functie hebt. Jij mag echt bewust mag zijn van hoe jij handelt en je gedraagt. Ook ik heb me onvoldoende gerealiseerd vroeger dat de jeugd zoveel waarde had. Ik ben langere tijd in de jeugd van mijn kinderen niet gelukkig geweest met mijzelf en mijn situatie. Ik vluchtte in mijn werk, waar ik ook niet blij was en het gevolg was dat ik vaak boos was. Later vertelden mijn kinderen mij dit en dat deed zeer, heel erg zeer. Het heeft er toe geleid dat er vele gesprekken volgden. En nu kan ik zeggen dat ik met ieder van mijn kinderen intensieve en mooie open gesprekken heb.

De jeugd helpt bij mijn missie en opdracht

De eerlijkheid en de moed maakt dat ik mijn jeugd van grote waarde vindt. Met ieder van hen is het anders en de onderwerpen zijn anders. Ik krijg van mijn kinderen veel hulp, soms bewust, soms onbewust. En dat ze alle drie anders zijn dat is duidelijk en dat vraagt ook om andere aanpak en benadering van ieder van hen. Het zijn unieke wezens.

Mijn kinderen helpen mij bij het neerzetten van mijn missie hier op aarde en dat voel ik en ervaar dit als heel bijzonder, daarom is de jeugd van waarde. Door met de Tzolkin (www.kinweb.eu) te gaan werken werd ik bevestigd, wat ik zeker de laatste jaren heb ervaren. Mijn middelste daagt mij uit om op het podium van het leven te staan. Mijn jongste is zelf heel intuïtief en laat mij dat zien, zij helpt mij om innerlijk in balans te komen. Ze stimuleert mij om naar mijn innerlijke stem te luisteren en van hieruit te handelen. En mijn oudste helpt mij om de bedoeling van mijn leven te realiseren en omstandigheden te creëren waarbij ik mij werkelijk thuis voel.

Vrienden met je kinderen?

Ik gun alle ouders kinderen waarmee je een warme band hebt zonder dat het vrienden worden. Dat zijn mijn kinderen niet, al bespreek ik veel, ik bespreek niet alles. Sommige zaken zijn privé, net als dat zij dat ook hebben. En daar waar ik dacht dat als ouder soms te veel flexibel en toegeeflijk was, kreeg ik toch een ander antwoord. Ik ben steeds meer de waarde van de jeugd gaan zien en waarom ze juist nu hier zijn.

Het was ook wel even slikken, maar er zijn een paar situaties in de jeugd van mijn kinderen geweest die ze zich als de dag van vandaag nog kunnen herinneren. Ze vonden het altijd fijn als ik kwaad werd, want dan gingen ze door, maar als ik heel stil werd en keek, en maar een zin zei… dan voelde ze dit tot in hun dikke teen. Nee was nee, en er waren twee regels volgens hun en daar werd niet van afgeweken, alleen in overleg.

Nu moet je niet denken dat het engeltjes zijn, want ook zij hebben hun avonturen en streken uitgehaald waar ik later pas wat van meekrijg en dat is ook hun recht op ontdekken en privacy en als  moeder ben niet gek, maar” I chose my battles”.  Ze hebben geleerd om op zichzelf te vertrouwen https://www.youtube.com/watch?v=2paSIK8ImOM. En nemen dan ook besluiten waar alleen zij zelf volledig achter kunnen staan en dat is voor veel mensen moeilijk te verteren, want het hoort niet zo.

Basisprincipes van opvoeden en wat de jeugd nodig heeft

Door het maakbaarheid denken en het je kind het allerbeste te gunnen maak je fouten. Dat is helemaal niet erg, maar een aantal basisprincipes zijn belangrijk: rechtvaardig, betrouwbaar, vertrouwen en consequent. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. En het principe alles wat kan moet en alles wat moet kan, laat dat maar varen. En is het zo simpel? Ja, het is zo simpel. Het gaat niet over macht uitoefenen, want daar zijn jongeren allergisch voor, het gaat over respect afdwingen.

Realiseren dat we in een bijzonder tijdperk leven waarin links rechts is en rechts links. Het is lastig, omdat o.a. politici met een voorbeeld functie echt het tegenovergestelde laten zien. Net als sterren die worden aanbeden en waar jongeren naar kijken. In deze tijd niet een goed voorbeeld. En ze imiteren en ze leren veel van wat ouders vinden en laten zien. Je kan vaak zien wat er thuis gezegd wordt en waarop een oordeel ligt. De jeugd heeft zoveel waarde als jij je dit als ouder realiseert.

Dit is een tijdperk van grote veranderingen en dat de wereld nooit meer zo wordt zoals we hebben gekend. Probeer je daar in te verplaatsen, want wij hebben de jeugd laten zien dat alles kan en mogelijk is. De jeugd gaat het niet financieel beter krijgen dan ons en dat is altijd het motto geweest van ouders. Zorgen dat het de kinderen beter gaat dan onszelf, maar die tijd komt niet meer, want de luchtkastelen reiken inmiddels tot aan de hemel en het gaat om wat kinderen blij maakt en vanuit hun passie kunnen doen. We gaan naar een nieuwe wereld met een andere energie. Het oude wordt losgeschud en het nieuwe komt naar binnen.

Gebruiksaanwijzing bij opvoeden, het bestaat

Wat mij trof was de Bijbel waar de handvatten beschreven staan. Ik riep altijd, waarom leveren ze geen gebruiksaanwijzing bij de geboorte? Nu blijkt dat dat er wel degelijk is. De bijbel is uit en is vergeten, maar toch is dit waar het over gaat. Het gaat over de bedoeling van het leven en de goddelijke wijsheid en hoe de jeugd van zoveel waarde is. Die wijsheid heb ik gevonden bij God én het goddelijke in mijzelf. Altijd ben ik aangetrokken tot spreuken en wijsheden en gebruikte ze regelmatig. En toen vond ik de gebruiksaanwijzing en de wijsheden en gezegden het boek Spreuken. https://www.bible.com/bible/75/PRO.INTRO1.HTB.

Wij hebben als ouders intuïtief opgevoed, zonder geloof of religie, en vanuit onze normen en waarden, die wij van ons huis mee hebben gekregen. En ook al zijn wij gescheiden, als ouders zitten wij ook zonder woorden op een lijn. Uiteraard hebben kinderen hun strategie om iets door te drukken en hun zin te krijgen. Daar hebben we met elkaar vaak om gelachen, want soms is dat het beste hulpmiddel.

Sinds een jaar ben ik tot het geloof gekomen en heb ik mijn onvoorwaardelijke vertrouwen gegeven aan God. Ik lees nu de bijbel en dan is er veel herkenning over hoe wij als ouders hebben opgevoed. Ook al zijn de kinderen niet gelovig opgevoed, ze hebben onbewust wel zaken meegekregen. Ze respecteren mij voor mijn geloofsovertuiging en wat ik belangrijk vind. Ik leg mijn geloof en vertrouwen niet op, dat laat ik bij de kinderen. De vragen komen namelijk vanzelf. Volgens mij is dat de beste basis van wat je ze kunt meegeven.

Voorbeeldfunctie van de ouders

Lieve ouders, jullie zijn als het voorbeeld en kinderen kijken altijd naar hun voorbeeld. Ook al wil jij het anders doen als jouw ouders, onbewust neem je zaken over. Daarom is zelfbewustzijn https://inspiratiolux.nl/zelfbewust-zijn/ en het herkennen van patronen zo belangrijk. En het herkennen en het erkennen geeft jou inzichten in wat je hebt te doen als ouder om de jeugd van zoveel waarde te laten inzien. Wij mensen zijn zoveel meer dan een mens met een lichaam en denkvermogen, en onze kinderen voelen dat feilloos aan, maar hebben geen idee wat ze hiermee kunnen.

Het doel van kinderen in deze tijd is om de ogen te openen en het leven terugkrijgen zoals is bedoeld. De weg die we hebben te gaan is een heftig pad, want alle oude moet worden afgebroken voor het nieuwe kan ontstaan. In dat stuk van de tijd bevinden wij ons en kinderen helpen ons om dat in te zien. Daarom heeft de jeugd zoveel waarde als wij allen dit beginnen in te zien.