Bijbelse tijden herleven, de eindtijd
eindtijd kiezen voor bewustzijn of gemanipuleerd bewustzijn

Ik heb de afgelopen maanden veel onderzoek gedaan naar wat er aan de hand is in de maatschappij. Mensen hebben alleen zichzelf nog lief, ze zijn zelfzuchtig, materialistisch en geldzuchtig. Ze zijn hoogmoedig en door hun vaak onnadenkende uitspraken beschadigen ze andere mensen. Eerbied voor de ouders en respect ontbreekt en mensen zijn onbeheerst en ondankbaar (2Timoteus 3: 1-7). Daarmee lijken Bijbelse tijden te herleven, de eindtijd. De bijbel spreekt van de eindtijd. De tijd zoals we de wereld hebben gekend loopt ten einde. Als ik om mij heen kijk klopt dat inderdaad. De middelvinger wordt regelmatig naar mij is opgestoken. Of er zit een auto zo ongeveer in mijn achterbak die graag wil meerijden. Het is niet meer op één hand te tellen.

Als je naar de overheid kijkt dan gaat het niet meer gaat om het bestaan van de mensen/burgers. De garantie van de grondwet is niet meer de basis. Ik weet hoe wij als mensen voorgelogen zijn en wat ik voor mijn ogen zie afspelen is nauwelijks te bevatten. Een aantal voorbeelden; de instroom van de hordes asielzoekers; de aangenomen wet verplaatsing bevolking. Deze wet regelt voor de Oekraïners alles en zet de inwoners van Nederland glashard in de kou. De verlenging van de sleepwet en het herstel van de pensioenwet. Het is al duidelijk dat de groep van 45-60 jarigen in deze wet een enorme aderlating krijgt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Door mijn zoektocht naar antwoorden, ben ik gaan begrijpen dat de Bijbelse tijden herleven, de eindtijd.

Mark Twain heeft een betekenisvolle uitspraak gedaan

‘Het is makkelijker om mensen te misleiden dan ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn.’

Mensen willen er niet aan en steken als een struisvogel het hoofd in het zand. Zo ging het ook met de opstart van de tweede wereldoorlog, het is helaas een erg overeenkomstige situatie. En toch schrijf ik erover, omdat ik de mensen wil meegeven, het is nog niet te laat. God heeft al zijn kinderen lief, zonder onderscheid tussen Jood en heiden (Rom 9:33). En wie gelooft in God komt nooit beschaamd uit. Het is nauwelijks te bevatten dat begrijp ik. Al helemaal als je niets weet van het geloof, dan zal je zeker denken dat ik de weg kwijt ben. Ik kan iedereen geruststellen, ik zit op mijn pad zelfs. Ik heb een boodschap te brengen, want ik ben niet voor niets uit mijn werk in de zorg weggetrokken. Het is te lezen in het boek van Amos, Esther en Maleachi.

https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/Op

Wij mensen zijn al honderden jaren en decennia lang misleid. Over het bestaan van de mensheid, het leven zoals bedoeld en naar wiens beeld we allen zijn gemaakt. We zijn verleid om naar ons eigen beeld te gaan leven. En zoals in de bijbel voorzegt hebben de mensen de verleidingen niet kunnen weerstaan. De duivel, Satan, is bezig met het invoeren van wereldse elementen om zo het christelijke getuigenis uit te hollen. Het leven wordt een lege huls. Dit leidt tot ontaarding van de mens, zo staat beschreven in Romeinen 1. En dat klopt ook als ik om me heen kijk. Er is weinig diepgang, het leven is vluchtig en het gaat over materialisme. Een gesprek over het leven zelf en waarvoor wij bestaan is met enkelen. En zo kwam ik verder in mijn onderzoek.

Inmiddels heb ik tijdlijnen uitgewerkt en berekend, want deze staan duidelijk in de bijbel. Bijbelse tijden herleven, de eindtijd staat beschreven. Tijdlijnen over wat de mensheid staat te gebeuren en wat de mensen hebben te doen om zichzelf te redden. Ik schrok me een ongeluk, alleen ik ‘wist’ dat dit echt wel klopte. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt en staat YouTube er vol mee. De Bijbel zelf staat vol van voorzeggingen. Dit zijn geen voorspellingen, het zijn opsommingen van wat gaat gebeuren. Dwars door de bijbel heen en dan begrijp je dat Bijbelse tijden herleven, de eindtijd is een feit. Alles over deze wereld van de eindtijd staat beschreven in het boek Daniel; Mattheus; Ezechiël en in het boek Openbaring. De bijbel is Gods woord.

Ik ben door de ogen van liefde naar Gods liefde voor de mensheid gaan kijken. God is voor mij een energie, geen man met een baard en toch mijn vader. Als je er een geslacht aan zou moeten geven dan zou God een vrouw zijn, vanwege de creatie en creativiteit.

Door de hele Bijbel heen staat beschreven hoe mensen zich gedragen in de eindtijd. Het is wel belangrijk dat mensen ook werkelijk gaat zien dat we misleid zijn. Die misleiding vindt plaats door valse beloften, valse informatie en verkeerde voorstelling van zaken. Het vergaren van materialisme en het creëren van geld en verleidingen. Follow the money zeggen ze, en dat klopt.

Ik leg uit waarom het zo belangrijk is om je tot God te wenden. En in naam van Jezus Christus vergeving te vragen. Ik ben met de principes uit het geloof opgevoed en door de roep van God ben ik bekeerd tot Christen. Ik had hier wat te doen en ik ben gaan begrijpen wat er gebeurt en wat ik heb te doen. Na diepgaand onderzoek van de bijbel en alle andere geschriften, heb ik de boodschap gekregen die ik aan iedereen mag brengen. Https://inspiratiolux.nl/op-zoek-naar-de-waarheid-van-ons-bestaan-is-dat-ergens-te-vinden/

‘En voor de goede orde, ik geloof in God. Ik geloof niet in een religie en instituten zoals de kerk en de new age beweging. Die zijn alleen voor mijn gevoel op zoek naar aanhangers en volgers. Jij bent je eigen leider van je goddelijke zelf’.

Het is belangrijk om te begrijpen dat wij als mensen onze eigen wil zijn gaan doen. Ook ik heb dat gedaan. Ik volgde mijn eigen manier van leven en dacht ook voor anderen te kunnen bepalen. Al heb ik zelf altijd een hekel gehad aan anderen die voor mij bepaalden. Als ik het goed had wilde ik best delen, want dat stilde mijn geweten. Ik deed het zeker wel oprecht, maar of mijn intenties altijd zuiver waren? Ik heb ook dingen gedaan die ik mocht doen, maar volgens Gods wetten niet in lijn lagen.

Mensen zijn vooral bezig met het oprichten van hun eigen gerechtigheid en oordeel. Mensen beseffen niet dat het sterven van Jezus aan het kruis een duidelijke betekenis had. Namelijk het vereffenen van de zonden van de mensen. Mensen zijn gaan geloven in de Satan, die maakbaarheid aanhangt en de levende God hebben wij uit ons leven gebannen. Satan probeert in de kern hetzelfde te doen als God. Maar dan in de matrix die staat voor misleiding van mensen om ze bij God weg te houden.

In Timotheüs 3:1-5 worden kenmerken gegeven van de mensen op aarde. Het beschrijft dat in de laatste dagen, Bijbelse tijden herleven, de eindtijd waarin we zitten. Kritieke tijden aanbrengen en die het moeilijk zijn door te komen. Paulus beschrijft dit uitgebreid in deze brief. Zoals in de eerste alinea beschreven.

In de Bijbelse tijd herleven, de eindtijd, kan je alleen jezelf redden door uit de angst te blijven. Echter wie gelooft in God komt nooit beschaamd uit. Het hart van God gaat uit naar ieder mens, zonder onderscheid tussen Jood en heiden (Romeinen 9:33). God vraagt van de mensen om in Hem te geloven en te vertrouwen. Om het goddelijke in jezelf te vinden en je geweten te zuiveren. Trouw te zijn aan zijn waarden. Ik heb echt ervaring. Hij heeft mij al meerdere keren geholpen en op dit moment kan ik alleen maar op God vertrouwen. Ik in een risicovolle situatie zit en kan echt alleen bij Hem terecht. Ik ga hier ook zeker over vertellen.

De tijd voor het duister op aarde verstrijkt, althans dat denken veel mensen. Niets is minder waar. We zullen wel God aan het werk gaan zien op aarde. Mensen krijgen de kans om zich te bekeren tot God en het goddelijke in zich zelf vinden. Dat is echter de enige manier waarop jij jezelf kan redden. De redding gaat over vergeving, vergeving van jezelf om je geweten te zuiveren en vergeven van de ander. Als je dat doet en je geeft je vertrouwen aan je goddelijke zelf, dan vertrouw je op God! Hij zit in ieder mens en Hij wacht erop dat je naar buitenkomt. Waarvoor kies jij, voor je eigen echte goddelijke bewustzijn of kies je voor het gemanipuleerde kunstmatige (Artificiële Intelligentie) bewustzijn. In de eindtijd zal God zijn oordeel aankondigen en zijn geduld is groot, maar niet onuitputtelijk. Bijbelse tijden herleven, de eindtijd.

Dat is mijn boodschap die ik heb te vertellen en aan de mens de keuze.

In 2 Timotheüs 3:1 wordt voorzegt dat God binnenkort een einde maakt aan Satans invloed op de aarde. Ik heb vertrouwen in het Gods Plan dat zich voor onze ogen ontvouwt en de waarheid boven tafel zal brengen. Ik ben me bewust van mijn rol en het Christusbewustzijn en het leven dat ik leid. Vrij van zonden, dat is niemand. Je realiseren dat ook jij zonden hebt is belangrijk. Daar vergeving voor vragen nog belangrijker. Het is echt een onderdeel van het zelfbewustzijn en leiderschap nemen over jezelf. Zo wordt je een betere versie van jezelf.