Essentie van het geloof
hart, liefde essentie van geloof

Gods hart voor alle mensen

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16 (HTB)

Het bovenstaande vers is de essentie van het Evangelie. Het Evangelie betekent goed nieuws en het is Gods plan om ons te redden van eeuwige verwijdering van Hem. Gods hart voor alle mensen. Dat is anders dan gepredikt en ons altijd is verteld.

Onze onvolmaaktheden hebben ons losgemaakt van Gods volmaaktheid. En daardoor konden we geen persoonlijke relatie met Hem hebben. Omdat Hij wist dat we niet zelf bij Hem konden komen, stuurde God Jezus naar ons toe om de dingen in orde te maken. Jezus deed wat niemand anders kon doen: Hij leefde een perfect leven, Hij stierf voor ons en daarna overwon Hij de dood door weer tot leven te komen. Zijn opstanding leidde tot onze verzoening met God — en dat is goed nieuws!

Hier zijn drie kernzaken van het Evangelie om te onthouden:

God houdt van iedereen
Johannes 3:16 zegt niet dat God van sommige mensen in de wereld hield. Er staat dat Hij van de wereld houdt … dat betekent van iedereen die erin woont. Gods hart is voor alle mensen. Het Evangelie is voor iedereen.

God wil iedereen
“Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.”
2 Petrus 3:9 (HTB)

Jezus heeft beloofd terug te komen voor zijn volk — en God houdt zich altijd aan zijn beloften. We kunnen ongeduldig worden terwijl we wachten tot Hij terugkomt, maar we kunnen troost putten uit de wetenschap dat zijn wachten voor ons bestwil is. Hij wil iedereen de kans geven om Hem persoonlijk te leren kennen.

God zendt iedereen
Het laatste wat Jezus tegen zijn volgelingen zei voordat Hij naar de hemel terugkeerde, was dat ze overal discipelen moesten gaan maken. We zijn niet allemaal geroepen om naar andere landen te gaan, maar we zijn wel allemaal geroepen om zijn goede nieuws te delen met iedereen die we kennen.

Er zijn mensen die de liefde en hoop nodig hebben die wij in Jezus hebben. Dus als Jezus onze Redder is, laten we dan ook zo leven. Laten we God loven om wie Hij is en Hem aanbidden door de manier waarop we ons leven leiden. Laten we Hem vragen om ons te helpen zien hoeveel Hij van iedereen houdt.

Terwijl we geduldig wachten op de terugkeer van God, laten we elke dag doelgericht leven voor zijn glorie.

Daarom zijn we hier.