God geeft u vrede in uw hart en roept om als één lichaam te zijn die we in werkelijkheid met elkaar zijn.